Kommunale regulativer og vejledninger

Kommunale regulativer og vejledninger

Alle kommuner skal have et regulativ for affald, herunder byggeaffald.

Affaldsbekendtgørelsen angiver de nationale rammer, kommunen skal holde sig inden for, når de udarbejder deres lokale regulativer. Hvoaf det skal fremgå, hvordan forskellige typer af bygge- og anlægsaffald skal håndteres. Dog skal affaldsbekendtgørelsens § 65, stk. 1 og 2, om sorteringskravene for bygge- og anlægsaffald fra husholdninger, indgå i regulativet. Tilsvarende vil kommunen i regulativet for erhvervsaffald alene kunne supplere affaldsbekendtgørelsens sorteringskravene mv. (kap. 10).