Kan en affaldstransportør levere affald på genbrugspladsen?

Både husholdninger og virksomheder kan bruge en affaldstransportør – dvs. lade en transportør køre deres affald til genbrugspladsen på deres vegne. Hvis den person, som møder op med affaldet, transporterer affaldet for andres regning og kan dokumentere dette, fx i form af en underskreven transportkontrakt, så vil der være tale om husholdnings- eller erhvervsaffald. Det hænger sammen med, at det er opdragsgiveren, der er indehaver af affaldet. Hvis transportøren er hyret af en husholdning, er affaldet husholdningsaffald – og hvis transportøren er hyret af en erhvervsvirksomhed, er affaldet erhvervsaffald.