Hvem må transportere affald?

Affald må transporteres af både private og professionelle.

Hvis man som virksomhed transporterer affald, skal man være opmærksom på, at man bliver betragtet som affaldstransportør, hvis man transporterer affald på andres regning. Transportøren overtager ikke ansvaret for, at affaldet materialenyttiggøres eller bortskaffes korrekt.

En affaldstransportør skal være registreret i Energistyrelsens Affaldsregister (se Bekendtgørelsen om affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed).

Når en virksomhed transporterer eget affald, er virksomheden ikke affaldstransportør og skal dermed ikke være registreret i Affaldsregistret.