Nye kriterier for byggeaffald

Nye kriterier for byggeaffald


Nu er det obligatorisk for kommunerne at bruge det såkaldte økotoks-kriterie. Det kan gøre det dyrere at komme af med visse typer affald. zink eller bly.

Hvilken slags bygge- og anlægsaffald vil blive ramt?
Økotoksisitet er stoffernes miljøfarlige egenskaber, og de ændrede regler gælder for stoffer, som er ozonnedbrydende eller skadelige for vandmiljøet. Det er altså typen og koncentrationen af miljøfarlige stoffer i det konkrete byggeaffald, der afgør, om det skal klassificeres som farligt affald.

I forhold til bygge- og anlægsaffald er det primært ikke-rensningsegnede fraktioner som f.eks. malet træ, linoleum, fliser, gips samt PVC med et indhold af zink eller bly, der vil blive påvirket af de nye krav. Grænseværdien for, hvornår disse stoffer er farligt affald, vil nemlig blive skærpet til 2.500 mg/kg fra de tidligere anvendte 50.000 mg/kg for zink og 3.000 for bly.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.