Nu skal der mere gang i genbrug i byggeriet

Danmark skal være uden affald, og det kræver innovation i byggebranchen. Derfor holder Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) en stor temadag om genanvendelse og genbrug af byggeaffald i praksis.

Nu skal der mere gang i genbrug i byggeriet

 

Nu har byggebranchen en enestående chance for at få inspiration til innovation, når VHGB i marts holder en stor, gratis temadag om genbrug og genanvendelse af byggematerialer i praksis. Temaet står højt på den politiske dagsorden, som sigter mod at skabe et Danmark uden affald baseret på cirkulær økonomi. 

Byggebranchens helt centrale rolle i at nå målet er ikke sådan at kimse af; byggeaffald udgør over 1/3 af alt affald i Danmark. Leder af VHGB Anke Oberender siger:

”Det er nødvendigt, at byggebranchen i øget omfang behandler gamle byggematerialer som værdifulde ressourcer og ikke som affald eller som materiale, der blot skal nedknuses og fyldes under veje. Det kræver imidlertid ny viden og nye kompetencer, og der skal udvikles metoder til bedre affaldsforebyggelse og mere genbrug og genanvendelse. Det er vores forhåbning, at temadagen kan inspirere flere til innovation, der gør affald til ressourcer”.

Temadagen er for alle i byggebranchen, producenter og byggemyndigheder. Nogle af de gode eksempler på genbrug og genanvendelse vil blive præsenteret til inspiration, og der bliver videndeling om, hvordan man får genanvendt eller genbrugt gamle materialer, når bygninger rives ned eller bygges om. Der tages udgangspunkt i to konkrete cases, og der vil være indlæg om regler, viden og værktøjer. Bl.a. er Miljøstyrelsen med som indlægsholder. Desuden kan man slutte dagen af med at opleve udstillingen 'Wasteland – fra affald til arkitektur'.

Temadagen foregår i Kolding den 21. marts 2018. Den er gratis, og der er tilmelding efter først-til-mølle princippet via dette link: https://www.teknologisk.dk/kurser/genbrug-og-genanvendelse-af-byggematerialer-i-praksis/k90045. Dagen forventes at blive et tilløbsstykke, så tilmeld dig hellere før end siden.

Har man ikke mulighed for at være med, kan man til enhver tid få inspiration og øge sin viden på VHGB.dk