Kom til temadag om byggeaffald - og Circular Construction Challenge kick-off

Fredag den 24. august 2018 kan du komme på temadag om genbrug af byggeaffald – i anledning af kick-off på Realdanias store Circular Construction Challenge.

Kom til temadag om byggeaffald - og Circular Construction Challenge kick-off


Dagen byder på mulighed for at blive klogere på genbrug – det gælder uanset om du er bygherre, rådgiver, entreprenør, byggemyndighed eller producent. Du kan bl.a. høre om, hvordan strategiske partnerskaber på tværs af værdikæden kan være løftestang for genbrug og genanvendelse på konkrete byggeprojekter. Arrangementet er en del af Circular Construction Challenge, og det er her man tilmelder sig. Gå til Circular Construction Challenge for at tilmelde dig og læse mere.

Programmet er:

GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALE – REGLER OG KONKRETE CASES
Tidspunkt: den 24. August 2018 kl. 10.00– 13.00.
Sted: BLOX

10.00 Velkomst og intro til dagens tema
Anke Oberender, Centerleder for VHGB, og Erik K. Lauritzen, adm. direktør, Lauritzen Advising

10.20 Strategiske partnerskaber som løftestang for genbrug af byggematerialer
Indlæg fra en række af parterne i Trustkonsortiet – bl.a. Dominia, Kant Arkitekter og Enemærke & Petersen (TRUST konsortiet er et konsortium, der i 2016 vandt en rammeaftale med Københavns Kommune om at varetage kommunens kommende institutions- og  skolebyggerier)

11.20 Knust beton som tilslag i ny beton – fra teori til praksis
Per Brask, projektleder, Amager Ressourcecenter (ARC)

11.40 ReSkur - upcycling af materialer fra tagrenoveringer
Niels Jakubiak Andersen, arkitekt m.a.a., adm. direktør og partner, Krydsrum Arkitekter (vinder af E&P Upcycle challenge)

12.00 Pause

12.15 To indlæg om regler og initiativer fra myndighederne:

Cirkulær ressourceøkonomi i byggeriet – kommende initiativer og regler
Miljøstyrelsen

Hvad siger byggeloven om genbrug og genanvendelse?
Asser Simon Jørgensen, projektleder,Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

12.55 Afrunding og opsamling
Jette Bjerre, seniorkonsulent, DAFOKA