Genbrug og genanvendelse kræver godt samarbejde

VHGB og DAKOFA holdt 24. august en workshop om genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Det skete i anledning af kick-off af Realdanias Circular Construction Challenge I BLOX I København. Hent præsentationer fra dagen nedenfor.

 

Hvordan kan genbrug og genanvendelse af byggematerialer indgå i nye byggeprojekter? Det var emnet for de cases, som blev præsenteret på en workshop med omkring 100 deltagere. Dermed blev den et perfekt indspark til Realdanias Circular Construction Challenge, hvis mål er at sætte skub i det cirkulære byggeri ved at øge fokus på genbrug, recycling og upcycling af ressourcer til nye løsninger.

Tre cases med god læring
Workshoppen bød bl.a. på et oplæg fra TRUST konsortiet. Her bruger man strategiske partnerskaber som løftestang til at løse en række af udfordringerne ved ambitionen om at genbruge og genanvende  byggeaffald. En ny organisering og dermed et meget tæt samarbejde mellem alle aktører i projektet – fra rådgiver og entreprenør til bygherre – er nødvendigt for at sikre optimerede processer for genbrug og genanvendelse.

Fra en anden case fra ARC var læringen, at det er vigtigt at have tænkt genbrug og genanvendelse ind fra start for at have fornøden tid til fx tekniske undersøgelser af materialerne. Desuden er det afgørende at sikre tilstrækkelige affaldsmængder af den rette kvalitet.

Endelig gav et oplæg om ReSkur et godt eksempel på, hvordan man kan udnytte og upcycle materialer fra tagrenoveringer. ReSkur idéen og konceptet har vundet Enemærke & Petersens Upcycling challenge tidligere i år.

Mange praktiske udfordringer
Oplæggene dokumenterede, at der er mange praktiske og logistiske udfordringer ved genbrug og genanvendelse i byggeriet – både i forhold til timing i projekterne og til at sikre optimal og tilstrækkelig plads til at opbevare materialer fra renovering/nedrivning til brug i nye byggeprojekter. For renovering/nedrivning og det nye byggeri udgør to – og nogle gange flere – projekter med hver sin start og afslutning. Netop det at sikre koordinering mellem projekterne og dermed tilstrækkelige mængder og kvaliteter af genbrugelige og genanvendelige materialer viser sig at give store udfordringer i praksis. 

Er kommet for at blive
Skeler man til EU, så peger initiativer, frivillige ordninger og ændringer i lovgivning kun én vej. Nemlig at cirkulær økonomi og et ønske mod mere genbrug og genanvendelse er kommet for at blive. Det indgår derfor også i de danske strategier og regler på området, som dagens to sidste to oplæg fra myndighederne viste.

Du kan finde de fleste af workshoppens præsentationer nedenfor:

Velkomst, Anke Oberender

Det handler om transformation, Erik Lauritzen

Strategiske partnerskaber som løftestang for genbrug af byggematerialer, TRUST konsortiet

Knust beton som tilslag i ny beton, ARC, Per Brask

Upcycling af brugte tagmaterialer til cykel-, affalds- og opbevaringsskure, Niels Jakubiaks Andersen, ReSkur

Cirkulær økonomi i byggeriet - Initiativer og regler (med fokus på bygge- og anlægsaffaldet), Jette Bjerre Hansen

Kend din genbrugte byggevare, Asser Simon Chræmmer Jørgensen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen