Nyt partnerskab om affald & bæredygtighed skudt i gang

Det skal være lettere for byggebranchen at agere mere ressourceeffektivt, forebygge problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald og opnå bedre videndeling på tværs. Derfor har Miljøstyrelsen sat gang i et Partnerskab for Bæredygtigt Byggeri og Affaldsforebyggelse. Her vil Miljøstyrelsen etablere et både frivilligt og forpligtende samarbejde mellem alle led i værdikæden for bygge- og anlægsaffald samt relevante myndigheder og interesseorganisationer.

Nyt partnerskab om affald & bæredygtighed

 

Indsatsen blev skudt i gang med et møde, hvor Miljøstyrelsen bød velkommen til omkring 50 aktører, herunder VHGB. Partnerskabet skal identificere barrierer og fælles løsninger til gavn for alle i branchen, og der blev indledt drøftelser med aktørerne om, hvilke særlige problemstillinger partnerskabet skal stille skarpt på. 

Der var stor enighed blandt deltagerne om, at der er behov for at rette fokus mod at få etableret et effektivt marked for bygge- og anlægsaffald. Et andet indsatsområde er selektiv nedrivning, som kan bidrage til bedre afsætningsmuligheder for materialerne og dermed også kan skabe en bedre bundlinje for virksomhederne.

Begge dele er relevante indsatsområder for VHGB, som derfor vil følge partnerskabets arbejde tæt. 

I Partnerskabet er et led i Danmark Uden Affald II: Strategi for Affaldsforebyggelse. 

Spørgsmål om partnerskabet kan rettes til Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut, tlf. nr. 72 20 14 04, som er sekretariat for partnerskabet. Kontaktperson i Miljøstyrelsen er Aruwa Bendsen, arben@mst.dk, tlf. nr. 72 54 43 50.