Læs mere om cirkulær økonomi

Hvis du vil vide mere om cirkulær økonomi, har VGHB samlet en række rapporter og værktøjer her.

Building a Circular Future. Udgivet med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)
Projektet handler om at genanvende og spare på ressourcerne i byggerier. Projektet handler om at registrere materialerne i byggeriet i et materialepas, om at designe byggerier, så materialerne kan skilles ad og projektet præsenterer en businesscase for cirkulær økonomi. Projektet opstiller fem principper for design for adskillelse, fem principper for materialepas samt fem principper for cirkulær økonomi. Projektet er støttet af MUDP.

Idekatalog over nye designstrategier. Udgiver: InnoBYG
Projektet præsenterer konkrete eksempler på designstrategier, der skal fremme genanvendelse af materialer i byggeriet. Projektet peger også på en række potentialer og udfordringer inden for området.

Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Udgiver: InnoBYG
Atlasset er et opslagsværk, som kan bruges til at finde sammenhæng mellem bygningsdele, indhold af farlige stoffer og muligheder for genbrug og genanvendelse.

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i kommunerne i Aarhus Amt. Arbejdsrapport 12. 1991. Miljøstyrelsen. Rapport, der giver oversigt over relevante materialekategorier, deres kilder og mængder, sorteringsmuligheder m.m.

Den cirkulære kommune. Udgiver: Kommunernes Landsforening, 2017. Katalog til kommunerne med inspiration til at komme i gang med den cirkulære økonomi - herunder et kapitel om byggeri og anlæg.