Chrom

Hvad er chrom?

Chrom er et metal med betegnelsen Cr. Chrom kan forekomme i flere varianter Cr(III) og Cr(VI).

Hvor har chrom typisk været anvendt?

Chrom bruges som legeringselement i stål og til forchromning af metal. Tidligere blev chrom også anvendt til træimprægnering. Denne brug stoppende i 1996. Chrom anvendes som tilsætningsstoffer i maling.

Hvorfor er chrom problematisk?

Flere chromforbindelser er allergifremkaldende, og nogle er kræftfremkaldende. Chrom ophobes i miljøet og mennesker. Chrom er farligt for vandmilljøet.

Hvad sker der med chrom i affaldet?

Metaller og stål genanvendes i høj grad. Chrom kan spredes til miljøet, hvis maling med chromindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden. Trykimprægneret træ med chrom bliver som udgangspunkt deponeret.