Under udførelsen

Under udførelsen

I forbindelse med udførelsen er det vigtigt, at der bliver fulgt op på at entreprenøren håndterer bygge- og anlægsaffaldet som forudsat.

Du bør som rådgiver aftale med bygherre, hvem der varetager opgaven med at følge op over for entreprenøren. Typisk vil opgaven at føre tilsyn med arbejdets udførelsen tilfalde dig som rådgiver.

Du kan få hjælp til opgaven i denne tjekliste til af føre tilsyn med håndteringen af byggeaffaldet.