Anmeldelse af affald

Anmeldelse af affald

Alt affald fra byggeprojekter, herunder nedrivning og renovering skal anmeldes til kommunen.

Som udgangspunkt er det bygherrens ansvar, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt. Som rådgiver bør du bistå bygherre med at sikre, at affaldet bliver anmeldt.  Ofte ses i praksis, at bygherre og entreprenør indgår aftale om, at entreprenøren anmelder affaldet på vegne af bygherren.

For at kunne anmelde bygge- og anlægsaffaldet er der behov for at give en række oplysninger bl.a.: Hvem er den udfø­rende, hvem transporterer affaldet, hvor stor er mængden af affald, og hvem modtager affaldet? Disse oplysninger kan som regel først skaffes, når der er valgt entreprenør, da entreprenøren også skal bidrage med detailinformationer.

Vær opmærksom på, at kun meget små byggeprojekter er undtaget for krav om anmeldelse. Læs mere om anmeldelse af affald

Er du i tvivl om, hvad der gælder i den kommune, dit projekt foregår i, kan du her finde en oversigt over landets kommu­ner med mulighed for at downloade deres regulativer.