Under udførelsen

Under udførelsen

Kommunale miljøsagsbehandlere skal føre tilsyn med bygge- og anlægsaffaldet og herved kontrollere, at det håndteres korrekt.

En vigtig kommunal opgave er via løbende tilsyn at sikre, at affaldsproducenten håndterer, herunder sorterer, bygge- og anlægsaffaldet i overensstemmelse de kommunale regulativer og affaldsbekendtgørelsens kap. 10.

I miljøbeskyttelsesloven er der hjemmel til at føre tilsyn med, at reglerne i miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser (fx affaldsbekendtgørelsen) overholdes.

Et andet centralt forhold i forbindelse med tilsyn på byggepladsen er at kontrollere, at affaldet er kildesorteret korrekt.