Kommunale regulativer og vejledninger

Kommunale regulativer og vejledninger

Alle kommuner skal have et regulativ for affald, herunder byggeaffald.

Det er kommunens (kommunalbestyrelsens) opgave at udarbejde og vedtage et regulativ for affald (ifølge Affaldsbekendtgørelsen). Heraf skal fremgå, hvordan forskellige typer af bygge- og anlægsaffald skal håndteres. Det er for bygge- og anlægsaffald fra husholdninger specifikt angivet, at sorteringskravene i affaldsbekendtgørelsens § 65, stk. 1 og 2, skal indgå i regulativet. Tilsvarende vil kommunen i regulativet for erhvervsaffald alene kunne supplere affaldsbekendtgørelsens sorteringskravene mv. (kap. 10). .

Affaldsbekendtgørelsen angiver de nationale rammer, kommunen skal holde sig inden for, når de udarbejder deres lokale regulativer.

De forskellige egne og områder i landet modtager forskellige mængder bygge- og anlægsaffald og har forskellige forudsæt­ninger og muligheder, når det gælder affaldsbehandling. Således er der naturligvis forskel på, om et bygge­projekt fx er på Langeland eller i København.