Kvikguider og tjeklister

Her kan du downloade forskellige kvikguides og tjeklister om byggeaffald. De er opdelt i følgende emner:

Ansvar for byggeaffald

Guide om private boligejeres ansvar for byggeaffald

Byggeaffald fra bolig og grund er boligejerens ansvar, både ved nedrivning, ombygning og renovering. Denne guide fortæller om ansvaret, og hvad det betyder i praksis.

Byggeaffald i udbud og kontrakter

Tjekliste til bygherrer om det gode udbud

Få inspiration i tjeklisten til, hvad bygherrer skal besvare i udbudsmaterialet i forhold til håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

Tjekliste til rådgivere om det gode udbud

Få inspiration i tjeklisten til, hvad rådgivere bør besvare i udbudsmaterialet i forhold til håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

Tjekliste til entreprenører om byggeaffald i kontrakten

Få inspiration i tjeklisten til, hvad entreprenører bør få afdækket i kontrakter med bygherrer i forhold til håndtering af byggeaffald.

Forundersøgelser og planlægning

Tjekliste til rådgivere om forundersøgelser

Få inspiration til at stille de rigtige spørgsmål forud for forundersøgelser.

Guide om XRF-scanning

Denne guide handler om brug af XRF-scanner. Det er et håndholdt måleinstrument til at få en indikation af, om der er tungmetaller i bygninger.

Guide om farlige stoffer i gamle byggematerialer

Når du som håndværker skal i gang med en nedrivning eller renovering, skal du vide, at der kan være miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de gamle byggematerialer. Få hjælp til at få overblik i guiden "Pas på farlige stoffer i gamle byggematerialer".

Tjekliste om risiko for farlige stoffer ved vinduer, døre og facader

Mange materialer og konstruktionsdele kan blive berørt, når vinduer, døre og lette facadeelementer skal udskiftes Du får i denne tjekliste overblik over risikoen for miljø- og sundshedsfarlige stoffer i forbindelse med gamle vinduer, døre og lette facadeelementer.

Tjekliste om risiko for miljøfarlige stoffer ved gamle badeværelser og køkkener

Før renovering af køkken, toilet eller badeværelse skal du som bolig- eller bygningsejer , rådgiver eller håndværker være opmærksom på, at der kan forekomme miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Få mere viden i denne tjekliste.

Tjekliste om affald fra brandtomter

Hvert år brænder 6.000-7.000 bygninger i Danmark. Ved brand ændrer bygningens og inventarets stabilitet og egenskaber sig, og den brandskadede bygning skal derfor behandles efter særlige forholdsregler. Det giver denne tjekliste anvisninger til.

Tilsyn med byggeaffald

Tjekliste om tilsyn med håndtering af byggeaffaldet

Som bygherre eller bygherrerådgiver har du pligt til at sikre, at affaldet fra en nedrivning eller ombygning bliver sorteret og bortskaffet korrekt. Du kan føre tilsyn med arbejdet ved hjælp af denne tjekliste.

Genanvendelse

Tjekliste til bygherrer om krav ved genanvendelse

Få inspiration i tjeklisten til, hvad bygherrer bør gøre sig klart, inden de stiller krav om genanvendte materialer i et nybyggeri eller renoveringsprojekt.

Tjekliste om salg af gamle byggematerialer

Få inspiration i tjeklisten til, hvad man bør vide og gøre sig klart, før man evt. sælger gamle, nedrevne byggematerialer videre til genbrug eller genanvendelse.

Guide om krav til genbrugte og genanvendte byggematerialer

Når du som bygherre, rådgiver eller entreprenør vil indbygge genbrugte og genanvendte materialer i et byggeri, er det vigtigt at kende de lovgivningsmæssige krav, som de pågældende materialer vil blive mødt med. Få mere at vide i denne guide om krav byggematerialer, der ønskes genbrugt eller genanvendt.