Affaldshierarkiet

Danmark og EU har affaldsforebyggelse den højeste prioritet i affaldspolitikken, da forebyggelse har den største miljømæssige effekt.

I affaldspolitikken fungerer affaldshierarkiet som et prioriteringsværktøj. Næstvigtigst efter affaldsforebyggelse er forberedelse til genbrug, hvor produkter fx rengøres eller repareres for at produkterne kan genbruges. Hvis produkterne ikke kan genbruges, kan materialerne laves om til andre produkter ved at genanvende affaldet. Dernæst kommer anden nyttiggørelse, som handler om at anvende affaldet til et nyttigt formål ved at erstatte andre materialer, fx når byggeaffaldet nedknuses og bruges under en vej som erstatning for grus. Lavest i hierarkiet ligger bortskaffelse. Her deponeres affaldet, og ressourcerne i affaldet udnyttes ikke.

 

 

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal den kommunale affaldshåndtering følge affaldshierarkiet.

  • Affaldsforebyggelse er at undgå at skabe affald. Dette kan fx gøres ved at mindske spild i produktionsprocesser og husstande samt ved at reducere indholdet af problematiske stoffer i produkter. Genbrug af produkter direkte uden forarbejdning skaber heller ikke affald.
  • Forberedelse til genbrug er, når produkter forberedes (kontrol, rengøring eller reparation), således at de kan genbruges uden anden forbehandling. Genbrug er, når produkter bruges igen til samme formål, som de var udformet til.
  • Genanvendelse er, når affaldsmaterialer forarbejdes om til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller andre formål.
  • Nyttiggørelse er, når affaldet opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion. Affaldet kan også blive forberedt med henblik på at opfylde en funktion.
  • Bortskaffelse er, når affaldet ikke opfylder et nyttigt formål.
  • Materialenyttiggørelse omfatter forberedelse til genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse

 De præcise juridiske begreber og definitioner kan ses i affaldsbekendtgørelsens § 2.